Web kamery

V súčasnosti je táto stránka "vo výstavbe" a preto je pravdepodobné, že sa vyskytnú určité problémy. Napríklad snímky môžu chýbať za celé dni alebo len pre niektoré časy, alebo sa tá istá snímka môže opakovať v rozličných časoch dňa. Tieto problémy budeme časom odstraňovať.


21.04.2017 08:00

21.04.2017 07:00

20.04.2017 16:00

20.04.2017 15:00

20.04.2017 14:00
Zobrazené sú 5 dní staré zábery. Prečo?

21.04.2017 08:02

21.04.2017 07:02

20.04.2017 16:03

20.04.2017 15:02

20.04.2017 14:02
Zobrazené sú 5 dní staré zábery. Prečo?

21.04.2017 08:00

21.04.2017 07:00

20.04.2017 16:00

20.04.2017 15:00

20.04.2017 14:00
Zobrazené sú 5 dní staré zábery. Prečo?

21.04.2017 08:00

21.04.2017 07:00

20.04.2017 17:00

20.04.2017 16:01

20.04.2017 15:00
Zobrazené sú 5 dní staré zábery. Prečo?

21.04.2017 08:00

21.04.2017 07:00

20.04.2017 16:00

20.04.2017 15:00

20.04.2017 14:00
Zobrazené sú 5 dní staré zábery. Prečo?

21.04.2017 08:00

21.04.2017 07:00

20.04.2017 16:00

20.04.2017 15:00

20.04.2017 14:00
Zobrazené sú 5 dní staré zábery. Prečo?

21.04.2017 08:00

21.04.2017 07:00

20.04.2017 16:00

20.04.2017 15:00

20.04.2017 14:00
Zobrazené sú 5 dní staré zábery. Prečo?

14.03.2017 16:01

14.03.2017 15:00

14.03.2017 14:00

14.03.2017 13:00

14.03.2017 12:00
Zobrazené sú 5 dní staré zábery. Prečo?
Poľana / Poľana 1 260 m.n.m. zdroj: Chatka Poľana

21.04.2017 08:00

21.04.2017 07:00

20.04.2017 16:00

20.04.2017 15:00

20.04.2017 14:00
Zobrazené sú 5 dní staré zábery. Prečo?

21.04.2017 08:02

21.04.2017 07:02

20.04.2017 16:03

20.04.2017 15:02

20.04.2017 14:02
Zobrazené sú 5 dní staré zábery. Prečo?

21.04.2017 08:00

21.04.2017 07:00

20.04.2017 16:00

20.04.2017 15:00

20.04.2017 14:00
Zobrazené sú 5 dní staré zábery. Prečo?

21.04.2017 08:00

21.04.2017 07:00

20.04.2017 16:00

20.04.2017 15:00

20.04.2017 14:00
Zobrazené sú 5 dní staré zábery. Prečo?

21.04.2017 08:01

21.04.2017 07:01

20.04.2017 16:01

20.04.2017 15:01

20.04.2017 14:01
Zobrazené sú 5 dní staré zábery. Prečo?

21.04.2017 08:02

21.04.2017 07:02

20.04.2017 16:02

20.04.2017 15:02

20.04.2017 14:02
Zobrazené sú 5 dní staré zábery. Prečo?

21.04.2017 08:00

21.04.2017 07:00

20.04.2017 16:00

20.04.2017 15:00

20.04.2017 14:00
Zobrazené sú 5 dní staré zábery. Prečo?