Prihlásiť sa môžte aj cez sociálnu sieť:

Odznak na sezónu 2016-2017

22,00 €
Bodov: 792

Odznak s logom programu Stopa so zatváracím špendlíkom na zadnej strane, na pripevnenie k odevu alebo batohu.

Pri objednávaní máte možnosť zvoliť dve oblasti do ktorých chcete smerovať svoju platbu. Každá oblasť dostane 1/3 sumy a oblasť do ktorej bude smerovať zvyšná tretina určí bežkárska komunita hlasovaním. Ak chcete, môžte zvoliť v oboch číselníkoch tú istú oblasť. To znamená že 2/3 ceny za visačku bude smerovať do nej.
Platiť sa dá eurami, alebo bodmi!
Túto voľbu môžte vykonať v sekcii Platba na stránke Údaje o objednávke, ktorú uvidíte pred odoslaním.

 

Vyberte oblasť kam chcete smerovať prvú tretinu vašej platby

Vyberte oblasť kam chcete smerovať druhú tretinu vašej platby