Informácie o účte
Medzery sú dovolené; interpunkcia dovolená nie je, okrem bodky, spojovníka a znak podčiarknutia.
Zadajte platnú e-mailovú adresu. Na túto adresu budú posielané všetky e-maily. E-mailová adresa sa nezverejňuje a použije sa jedine, pokiaľ požiadate o zaslanie zabudnutého hesla alebo o upozorňovanie na novinky.
Miesto
Zvoľte oblasť kam chodíte lyžovať najčastejšie. Túto informáciu použije aplikácia na zjednodušenie jej používania.
Obsah tohto poľa je privátny a nebude verejne zobrazený.
Nastavenia
Zaškrtnite, ak chcete dostávať email oznam vždy keď snežný skúter alebo rolba začnú upravovať trať. Obsah tohto poľa je privátny a nebude verejne zobrazený.
Zaškrtnite, ak chcete dostávať email oznam pri zverejnení novej správy zaslanej bežkárom, alebo správcom strediska. Obsah tohto poľa je privátny a nebude verejne zobrazený.
Zaškrtnite, ak chcete dostávať email oznam keď niekto pridá diskusný príspevok. Obsah tohto poľa je privátny a nebude verejne zobrazený.
Osobné informácie
Vpíšte meno a priezvisko.
Odoslané dáta sú použité na overenie, že ich odoslal človek a nie automat. Podrobnosti ako sa odoslané údaje spracúvajú si môžte prečítať na stránke overovacej služby.